Psikoloji Programı Hakkında

Psikoloji çalışmaları, insan davranışlarının bilimsel açıklamalarına dair çeşitli seviyelerde pek çok konuyu içerir. Genler, nöronlar, nöroiletimciler, hormonlar biyolojik olanla bağlantılıdır. Oysa bireylerin özellikleri ve yetenekleri psikolojik bakış açısıyla açıklanabilir. Psikoloji sosyal gruplar, örgütlenmeler ve kültürlerle bağlantılı insan davranışlarının en yüksek seviyedeki açıklamasıyla ilgilidir.

Psikoloji bölümü, ruhsal gelişim, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, hafıza, duygu, aşk, insanları neyin saldırgan ya da yardımsever yaptığı, siyasetin, ön yargının, kültür ve dinin psikolojisi gibi konuların açıklamalarıyla uğraşır. Öğrenciler, ayrıca psikologların fikirlerini nasıl test ettiklerini ve nasıl bilimsel araştırmalar yapacaklarını da öğreneceklerdir. Psikologların çalıştığı ve mevcut kariyerler konusunda geniş saha çalışmaları tartışılacaktır. Eleştirel bir şekilde, öğrencilere psikolojiye dair bazı ön algılar ve yanlış algılarla muhatap olmaları öğretilecek ve bu alanın onların yeni düşünce şekilleriyle donattığın anlamaları sağlanacaktır.

Hedefler

  • Psikoloji hakkında bir disiplin ve teorik bakışı olarak bilgilenmek;
  • Psikolojideki yeni eğilim ve hareketlerin, tarihsel akımlar ve prensiplerinin öğrenilmesi;
  • Daha dar bilimsel psikolojinin anlaşılması ve araştırma metotları ve tekniklerinin uygulanması;
  • Eleştirel düşünce hünerlerini teori ve araştırmayla bağlantılı olarak uygulamalı öğrenmek;
  • Öğrencileri gelecek kariyerlerine hazırlayacak kişisel ve mesleki becerileri geliştirmek;
  • İletişim becerilerini, eleştirel düşünce becerilerini ve karmaşık psikolojik konuların anlaşılmasına katkıda bulunmak;
  • Mesleki çalışma ve kariyerlerinde, etik ve çok kültürlü ilkeleri uygulamak.

İş imkânları

Profesyonel bir kariyer olarak psikoloji diğer iş alanlarından farklıdır. Forenzikten, danışma ve terapiye, araştırma laboratuvarlarında, hastanelerde, akıl sağlığı tedavi merkezlerinde ve psikologların insan ve hayvan davranışlarını incelediği diğer alanlar çalışma alanlarının başında gelir. Aynı zamanda psikologlar, pazarlama, okullar ve iş yerleri ve toplumsal kurumlarda, mahkemelerde ve gerontoloji merkezlerinde çalışırlar.