Psikoloji Doktora Programı

IUS psikoloji doktora programının temel amacı psikologları en karmaşık araştırma ve profesyonel çalışmalara hazırlamak, bunun yanında profesyonel ve akademik kariyerleri doğrultusunda özgün bilimsel çalışmalara başlamalarına yardımcı olmaktır.

Doktora programı, psikoloji alanında, psikolojik araştırma methodları, bilişsel psikoloji, sosyal psikoloji, yaşam boyu gelişim psikolojisi, klinik ve danışmanlık gibi alanlarda, ileri seviye bilgi sahibi olma imkanı sağlar.Adaylar, bölüm ile ilgili etikler ve araştırma methodları ile alakalı dersler alır, beraberinde arzu ettikleri seçmeli dersleri alarak, araştırma ve doktora tez çalışmalarını yaparlar.

Adaylar, program danışmanlar ile birlikte ilgilenilen alan için titiz ve imtihamlı çalışmalar gerçekleştirirler. Ayrıca adayın eğitim süreci sonunda yapmış olduğunu bilimsel çalışmanın sonuçlarını ulusal yada uluslararası bilim konferanslarında yayınlaması ve açıklaması beklenmektedir. Bunların yanı sıra, doktora adayları süoervizörlerinin kontrolü altında, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ders verme imkanıda bulabilir. Bu yol ile, IUS doktora adaylarına bilimsel ve araştırma yeteneklerini geliştirmek adına yeni imkan sağlamış olacaktır.

 

Eğitim Kazanımları

Başarı ile tamamlanılan dokora eğitiminin ardından adaylar şunları yapabileceklerdir;

  • Psikoloji bilimi alanına dair bilgileri anlama, sistemize etme, kritik olarak değerlendirme ve bulguları genelleyebilme
  • Nicelikli ve nitelikli araştırma projeleri gerçekleştirebilme
  • Etik, ahlaki ve çok kültürlü değerlere anlayış gösterebilme
  • Bilimsel araştırma gerçekleştirebilme temelleri doğrultusunda kendi özgün çalışmalarını tasarlayabilme ve planlayabilme
  • Gerçekleştirilen araştırma sonunda elde edilen bulguları genelleyebilme
  • Akademik enstitülerde çalışabilme yetilerini kazanma
  • Yeni bir kuram geliştirme, kritik olarak analiz etme, ve değerlendirme yetilerini kazanma
  • Akademik çalışmalar içerisinde bilgi transfer ve sunma yeteneklerini kullanabilme
  • Araştırma çalışmalarına kendine on ayak olabilme
  • Otokontrol seviyesini yükseltme, esneklik, ve düşünsel akıcılık kazanma

Psikoloji Doktora Programı Müfredatı