Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Klinik Psikoloji alanı genel olarak akıl hastalıkları tedavisi, bakımı, ve gelişimsel etkileri ile alakalı olan nedenleri araştırmaya dayanır. Klinik psikoloji programı, psikolojik ve eğitsel ortamlarda araştırmacı ve\veya uygulayıcı olarak çalışma arzusunda olan katılımcılar için dizayn edilmiştir. Danışma, psikoterapik müdaheleler, psikolojik ölçüm ve tanılar, farklı şartlar altındaki değişik psikopatalojik vakaların tedavisi, bilişsel\duyuşsal temeller, sosyal ve biyolojik temeller, ve daha bir çok içerik bu alanda incelenir. Öğrenciler, ölçme, tedavi ve mdahele konularında daha üst düzey beceriler gelişirerek, klinik psikoloji alanında araştırma yapabilirler. Profesonel yeterliliğin ve kişisel özenin bir parçası olarak, ölçme, tedavi, ve önleyici müdahelelerdeki, bilimsel ve diğer çalışmaların entegrasyonu için öğrencilerin yeteneklerinin gelişimine özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu program aynı zamanda mezun olacak öğrencileri linik ve danışmanlık şartları altında çalışabilme adına hazırlar. Öğrenciler birbirinden farklı ortamlarda çalışmanın önemine vurgu yapılarak, akıl sağlığı kliniklerinde, hastanelerde, özel tedavi merkezlerinde çalışmak üzere hazırlanırlar.Bu program, hastane, toplum sağlık merkezlerinde, ve özel ortamlarda çalışma hedefini benimsemiş öğrenciler için idealdir.

Hedefler

 • Psikoloji biliminin teorik bilgilerini sentezleyebilmek ve klinik psikoloji ve danışmanlık hizmetlerinde edinilen bilgleri yeni farkındalıklar ve yetenekler kazanmak adına arttırmak
 • Klinik ve danışmanlık psikolojilerinde karşılaşılan karmaşıklıkları ortaya çıkarmak, açıklamak, ve tanımlamak
 • Klinik ve danışmanlık ortamlarında psikolojik ilaç tedavileriyle ilgili temel bilgileri edinmek
 • Klinik görüşmeler düzenleyebilmek, klinik değerlendirme ve hastalık geçmişleri ile ilgili yazılı çalışmalar gerçekleştirebilmek
 • Edinilen bilgi ve yetenekleri akıl sağlığı ve müdahele alanlarında risk faktörelerinin erken tespiti için kullanmak
 • Travma, stres, ve tükeniş durumlarının nedenleri ile ilgili blgi sahibi olmak ve tanımlayıp, en etkili terapi ontemini tespit etmek
 • Danışanın ihtiyaç duyduğu terapi yöntem ve tekniklerini uygulayabilmek
 • Edinilen bilgileri, klinik psikoloji alanına katkı yapmak amacıyla, araştırma projeleri geliştirmek ve yazabilmek için kullanmak
 • Ahlaki ve çok kültürlülük kurallarını prosfesyonel çalışma hayatında uygulayabilmek

Eğitim Kazanımları

Yüksek lisans eğitiminin başarı ile tamamlanmasının ardından öğrenciler şunları yapabileceklerdir;

 • Psikoloji biliminde sistematik anlayış ve bilgi sunmak ve bu bilgileri klinik psikoloji ve danışmanlık hizmetlerinde yeni bilgiler edinme doğrultusunda genişletmek
 • Psikoloji bilimnde karşılaşılan mücadeleler ve karmaşıklıklara karşı bilgi sağlayabilmek
 • Araştırma projeleri tasarlama ve akademik makale yazabilme konularında edinilen bilgleri uygulayabilmek
 • Önleyici ve tedavi edici terapi pozisyonlarında edinilen bilgileri tutarlı bir biçimde kullanabilmek
 • Klinik psikoloji ve danışmanlık alanında ilaç tedavileri hakkında edinilen bilgileri uygulayabilmek
 • En etkili terapi müdahelelerinde ileri seviye bilgileri kullanabilme
 • Klinik psikoloji ve danışmanlık hizmetlerindeki model ve teorileri kullanabilme ve bunlarla alakalı kritik anlayış geliştirmek, aynı becerileri psikolojik hastalıkların tanı ve tedavilerinde kullanabilmek
 • Klinik görüşmeler düzenleyebilmek, klinik değerlendirme ve hastalık geçmişleri ile ilgili yazılı çalışmalar gerçekleştirebilmek
 • Edinilen bilgi ve yetenekleri akıl sağlığı ve müdahele alanlarında risk faktörelerinin erken tespiti için kullanmak
 • Travma, stres, ve tükeniş durumlarının nedenleri ile ilgili blgi sahibi olmak ve tanımlayıp, en etkili terapi ontemini tespit etmek
 • Danışan kişinin gelişim çağına uygun olan terapi tekniklerini belirleyebilmek
 • Araştırma metodolojileri ile ilgili edinilen bilgileri kendi yapacakarı araştırmalarda kullanabilmek.
 • Danışma ve terapi hizmetlerinde yeni teknik ve yöntemler geliştirebilmek
 • Yaşam boyu öğrenme yoluyla öğrenilen bilgileri kritik olarak analiz edebilmek ve bu bilgileri terapi ve danışmanlık hizmetlerinde kullanabilmek
 • Klinik terapi ve araştırmalarda, öğrenilen etik, ahlaki ve profesonel şartları göz önünde bulundurarak uygulama yapabilmek
 • Ölçme, önleyici müdahele, ve tedavi hususlarına dair bilim ve pratikleri birbirine entegre edebilmek

 

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Müfredatı

 

APPLY ONLINE