PORUKA PROGRAM KOORDINATORA

Psihologija je naučna disciplina koja se bavi proučavanjem ponašanja i mentalnih procesa. Shodno tome, program psihologije na IUS-u pruža studentima teorijske i praktične osnove da se razvijaju kao  stručnjaci u oblasti psihologije. Predmeti kao što su statisktika, metode istraživanja i eksperimentalna psihologija (neuronauka, kognitivna, razvojna i socijalna psihologija), omogućavaju studentima sticanje neophodnih znanstvenih navika.  Studenti također stiču praktične vještine kroz predmete kao što su psihometrija, psihologija ličnosti, zdravstvena psihologija i psihopatologija. Ova primijenjena iskustva studentima pružaju temeljne vještine psihološke procjene, liječenja i intervencije u okviru međunarodnog i multikulturalnog konteksta. Ciljevi programa psihologije teže promovisanju integrisanog razumijevanja principa koji regulišu raznolikost ljudskog ponašanja, kao i profesionalnu odgovornosti za dobrobit drugih i društva. Uspješno okončanje programa pruža studentima mogućnost nastavka školovanja ili zaposlenja u profesionalnim oblastima kao što su marketing, ljudski resursi, socijalni rad i mentalno zdravlje.